2020-10-30 12:59:00

Jesenski odmor
Prema Pravilniku o kalendaru rada osnovnih škola za školsku godinu 2020./2021. jesenski odmor učenika počinje 2. studenog a završava 3. studenog 2020. godine.
Učenici se na nastavu vraćaju u srijedu, 4. studenog, prema ustaljenom rasporedu.
Svim učenicima želimo ugodne i vesele praznike 😀

Osnovna škola Visoka Split